JUDr. Peter Havlík - právne služby

Potrebujete právne zastúpenie alebo poradenstvo?
Radi Vám pomôžeme

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexný právny servis vrátane právneho poradenstva fyzickým aj právnickým osobám, pričom sa snaží promptne reagovať na požiadavky a potreby svojich klientov. Pri poskytovaní právnych služieb naša advokátska kancelária spolupracuje s konkurznými správcami, exekútormi, notármi, súdmi a inými orgánmi štátnej správy.

viac info

Náš tím

JUDr. Peter HavlíkJUDr. Peter Havlík - advokát

Advokát JUDr. Peter Havlík ukončil právnické vzdelanie v roku 2006. Po absolvovaní štúdia vykonával prax advokátskeho koncipienta. V roku 2008 mu bol po vykonaní rigoróznej skúšky udelený titul doktora práv „JUDr.“ a po úspešnom absolvovaní praxe a advokátskych skúšok v roku 2009 bol zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory...

JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD.JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD. - advokátsky koncipient

JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD. je členom nášho tímu od roku 2012. Po ukončení právnického vzdelania v roku 2008 sa okrem právnej praxe aktívne venoval vysokoškolskej prednáškovej činnosti. JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD. poskytuje právne služby v anglickom a ruskom jazyku...

Mgr. Ľubica GkortsilasMgr. Ľubica Gkortsilas - advokátsky koncipient

Mgr. Ľubica Gkortsilas je členkou nášho tímu od roku 2015. Ovláda plynule grécky, španielsky, anglický jazyk. Odborné zameranie – občianske právo, spotrebiteľské právo, pracovné právo.

JUDr. Ing. Martin Pasulkáš, MBH.JUDr. Ing. Martin Pasulkáš, MBA. - advokátsky koncipient

JUDr. Ing. Martin Pasulkáš, MBA. sa v rámci našej kancelárie venuje právu obchodných spoločností a daňovému právu.

Dohodnite si
u nás konzultáciu zdarma

+421 911 158121

Pondelok - Piatok
od 9:00 do 17:00
1

Prístup

Ku každému klientovi je potrebné pristupovať individuálne so snahou o vybudovanie obojstrannej dôvery a úspešnej spolupráce.

2

Skúsenosti

10 rokov právnej praxe spolu s kontinuálnym vzdelávaním sa znamená záruku profesionality.

3

Riešenia

Sústredíme sa na riešenie, nie na problém.

4

Výsledky

Jediným akceptovateľným výsledkom je pre nás spokojný klient.

10 rokov praxe • Špičkový tím
• vysoká úspešnosť vyhratých prípadov