JUDr. Peter Havlík - právne služby

Potrebujete kvalifikovanú právnu radu, konzultáciu, zastúpenie? Úvodná konzultácia je zdarma.

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexný právny servis vrátane právneho poradenstva fyzickým aj právnickým osobám, pričom sa snaží promptne reagovať na požiadavky a potreby svojich klientov.

Sme plne vybavení pre elektronickú komunikáciu s úradmi, čo našim klientom šetrí nemalé náklady na súdne a správne poplatky pri podaniach na súdy, obchodný register, kataster apod.

Našu kanceláriu tvorí tím právnikov zložený z advokáta a advokátskych koncipientov. Pri poskytovaní právnych služieb naša advokátska kancelária spolupracuje s konkurznými správcami, exekútormi, notármi, súdmi a inými orgánmi štátnej správy. 

viac info

Náš tím

JUDr. Peter HavlíkJUDr. Peter Havlík - advokát

Advokát JUDr. Peter Havlík ukončil právnické vzdelanie v roku 2006. Právnu prax vykonáva 13 rokov, pričom ako advokát pôsobí od roku 2010. V roku 2009 zložil advokátske skúšky s vyznamenaním a bol zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Viac ako 5 rokov vykonával zároveň funkciu arbitra na arbitrážnom súde. Počas svojej doterajšej praxe zastupoval a poskytoval právne služby slovenským a zahraničným obchodným spoločnostiam ako aj fyzickým osobám v oblastiach najmä občianskeho, obchodného, pracovného a realitného práva.

JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD.JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD. - advokátsky koncipient

JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD. je členom nášho tímu od roku 2012. Po ukončení právnického vzdelania v roku 2008 sa okrem praxe právnika aktívne venoval vysokoškolskej prednáškovej činnosti. JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD. poskytuje právne služby v anglickom a ruskom jazyku.

Mgr. Ľubica GkortsilasJUDr. Ľubica Gkortsilas - advokátsky koncipient

JUDr. Ľubica Gkortsilas pôsobí ako advokátska koncipientka v našej advokátskej kancelárii od roku 2015, kedy bola zapísaná do zoznamu advokátskych koncipientov vedených Slovenskou advokátskou komorou. V rámci praxe sa venuje predovšetkým občianskemu, spotrebiteľskému a pracovnému právu Ovláda grécky, španielsky, anglický jazyk.

Dohodnite si
u nás konzultáciu zdarma

+421 911 158121

Pondelok - Piatok
od 8:00 do 17:00
1

Prístup

Ku každému klientovi je potrebné pristupovať individuálne so snahou o vybudovanie obojstrannej dôvery a úspešnej spolupráce.

2

Skúsenosti

13 rokov úspešnej právnej praxe spolu s kontinuálnym vzdelávaním sa znamená záruku profesionality.

3

Riešenia

Sústredíme sa na riešenie, nie na problém.

4

Výsledky

Jediným akceptovateľným výsledkom je pre nás spokojný klient.

13 rokov praxe • Špičkový tím
• vysoká úspešnosť právnych prípadov

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x