JUDr. Peter Havlík - právne služby

Potrebujete kvalifikovanú právnu radu, konzultáciu, zastúpenie?

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexný právny servis vrátane právneho poradenstva fyzickým aj právnickým osobám, pričom sa snaží promptne reagovať na požiadavky a potreby svojich klientov.

Sme plne vybavení pre elektronickú komunikáciu s úradmi, čo našim klientom šetrí nemalé náklady na súdne a správne poplatky pri podaniach na súdy, obchodný register, kataster apod.

Našu kanceláriu tvorí tím právnikov zložený z advokáta a advokátskych koncipientov. Pri poskytovaní právnych služieb naša advokátska kancelária spolupracuje s konkurznými správcami, exekútormi, notármi, súdmi a inými orgánmi štátnej správy. 

viac info

Náš tím

JUDr. Peter HavlíkJUDr. Peter Havlík - advokát

Advokát JUDr. Peter Havlík po absolvovaní štúdia vykonával prax advokátskeho koncipienta. V roku 2008 mu bol po vykonaní rigoróznej skúšky udelený titul doktora práv „JUDr.“ Po absolvovaní praxe zložil v roku 2009 advokátske skúšky s vyznamenaním a bol zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Od roku 2010 vykonáva JUDr. Peter Havlík funkciu arbitra v Medzinárodnom arbitrážnom súde v Nitre. Samostatnú advokátsku prax vykonáva od januára 2010....

JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD.JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD. - advokátsky koncipient

JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD. je členom nášho tímu od roku 2012. Po ukončení právnického vzdelania v roku 2008 sa okrem praxe právnika aktívne venoval vysokoškolskej prednáškovej činnosti. JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD. poskytuje právne služby v anglickom a ruskom jazyku.

Mgr. Ľubica GkortsilasJUDr. Ľubica Gkortsilas - advokátsky koncipient

JUDr. Ľubica Gkortsilas pôsobí ako advokátska koncipientka v našej advokátskej kancelárii od roku 2015, kedy bola zapísaná do zoznamu advokátskych koncipientov vedených Slovenskou advokátskou komorou. V rámci praxe sa venuje predovšetkým občianskemu, spotrebiteľskému a pracovnému právu Ovláda grécky, španielsky, anglický jazyk.

JUDr. Ing. Martin Pasulkáš, MBH.JUDr. Ing. Martin Pasulkáš, MBA. - advokátsky koncipient

JUDr. Ing. Martin Pasulkáš, MBA. sa v rámci našej kancelárie venuje právu obchodných spoločností a daňovému právu.

Dohodnite si
u nás konzultáciu zdarma

+421 911 158121

Pondelok - Piatok
od 9:00 do 17:00
1

Prístup

Ku každému klientovi je potrebné pristupovať individuálne so snahou o vybudovanie obojstrannej dôvery a úspešnej spolupráce.

2

Skúsenosti

10 rokov právnej praxe spolu s kontinuálnym vzdelávaním sa znamená záruku profesionality.

3

Riešenia

Sústredíme sa na riešenie, nie na problém.

4

Výsledky

Jediným akceptovateľným výsledkom je pre nás spokojný klient.

10 rokov praxe • Špičkový tím
• vysoká úspešnosť právnych prípadov