O nás

JUDr. Peter Havlík - advokát

Advokát JUDr. Peter Havlík ukončil právnické vzdelanie v roku 2006. Po absolvovaní štúdia vykonával prax advokátskeho koncipienta. V roku 2008 mu bol po vykonaní rigoróznej skúšky udelený titul doktora práv „JUDr.“ Po absolvovaní praxe zložil v roku 2009 advokátske skúšky s vyznamenaním a bol zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Od roku 2010 vykonáva JUDr. Peter Havlík funkciu arbitra v Medzinárodnom arbitrážnom súde v Nitre. Samostatnú advokátsku prax vykonáva od januára 2010.

JUDr. Peter Havlík poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku.
Odborné zameranie – všeobecné zameranie, občianske, pracovné, obchodné právo.

 

JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD. - advokátsky koncipient

JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD. je členom nášho tímu od roku 2012. Po ukončení právnického vzdelania v roku 2008 sa okrem právnej praxe aktívne venoval vysokoškolskej prednáškovej činnosti. 

JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD. poskytuje právne služby v anglickom a ruskom jazyku.
Odborné zameranie – trestné právo, rodinné právo

 

JUDr. Ľubica Gkortsilas - advokátsky koncipient

JUDr. Ľubica Gkortsilas je členkou nášho tímu od roku 2015, kedy bola zapísaná do zoznamu advokátskych koncipientov vedených Slovenskou advokátskou komorou. V rámci praxe sa venuje predovšetkým občianskemu, spotrebiteľskému a pracovnému právu. 

Ovláda plynule grécky, španielsky, anglický jazyk.
Odborné zameranie – občianske právo, spotrebiteľské právo, pracovné právo

 

JUDr. Ing. Martin Pasulkáš, MBA. - advokátsky koncipient

JUDr. Ing. Martin Pasulkáš, MBA. sa v rámci našej kancelárie venuje právu obchodných spoločností a daňovému právu.

 

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexný právny servis vrátane právneho poradenstva fyzickým aj právnickým osobám, pričom sa snaží promptne reagovať na požiadavky a potreby svojich klientov. Pri poskytovaní právnych služieb naša advokátska kancelária spolupracuje s konkurznými správcami, exekútormi, notármi, súdmi a inými orgánmi štátnej správy.

1

Prístup

Ku každému klientovi je potrebné pristupovať individuálne so snahou o vybudovanie obojstrannej dôvery a úspešnej spolupráce.

2

Skúsenosti

10 rokov právnej praxe spolu s kontinuálnym vzdelávaním sa znamená záruku profesionality.

3

Riešenia

Sústredíme sa na riešenie, nie na problém.

4

Výsledky

Jediným akceptovateľným výsledkom je pre nás spokojný klient.

10 rokov praxe • Špičkový tím
• vysoká úspešnosť právnych prípadov

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x