O nás

JUDr. Peter Havlík - advokát

Advokát JUDr. Peter Havlík ukončil právnické vzdelanie v roku 2006. Právnu prax vykonáva 13 rokov, pričom ako advokát pôsobí od roku 2010. V roku 2009 zložil advokátske skúšky s vyznamenaním a bol zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Viac ako 5 rokov vykonával zároveň funkciu arbitra v Medzinárodnom arbitrážnom súde. Počas svojej doterajšej praxe zastupoval a poskytoval právne služby slovenským aj zahraničným obchodným spoločnostiam ako aj fyzickým osobám v oblastiach najmä občianskeho, obchodného a pracovného a realitného práva. 

JUDr. Peter Havlík poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku.
Odborné zameranie – všeobecné zameranie, občianske, pracovné, obchodné právo.

kontakt - advokat@havlik.sk, 0911 158 121

 

JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD. - advokátsky koncipient

JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD. je členom nášho tímu od roku 2012. Po ukončení právnického vzdelania v roku 2008 sa okrem právnej praxe aktívne venoval vysokoškolskej prednáškovej činnosti. 

JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD. poskytuje právne služby v anglickom a ruskom jazyku.
Odborné zameranie – trestné právo, rodinné právo

kontakt - dobis@havlik.sk, 0915 714 914

 

JUDr. Ľubica Gkortsilas - advokátsky koncipient

JUDr. Ľubica Gkortsilas je členkou nášho tímu od roku 2015, kedy bola zapísaná do zoznamu advokátskych koncipientov vedených Slovenskou advokátskou komorou. V rámci praxe sa venuje predovšetkým občianskemu, spotrebiteľskému a pracovnému právu. 

Ovláda plynule grécky, španielsky, anglický jazyk.
Odborné zameranie – občianske právo, spotrebiteľské právo, pracovné právo

kontakt - lubica@havlik.sk, 0948 309 790

 

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexný právny servis vrátane právneho poradenstva fyzickým aj právnickým osobám, pričom sa snaží promptne reagovať na požiadavky a potreby svojich klientov. Pri poskytovaní právnych služieb naša advokátska kancelária spolupracuje s konkurznými správcami, exekútormi, notármi, súdmi a inými orgánmi štátnej správy.

1

Prístup

Ku každému klientovi je potrebné pristupovať individuálne so snahou o vybudovanie obojstrannej dôvery a úspešnej spolupráce.

2

Skúsenosti

13 rokov úspešnej právnej praxe spolu s kontinuálnym vzdelávaním sa znamená záruku profesionality.

3

Riešenia

Sústredíme sa na riešenie, nie na problém.

4

Výsledky

Jediným akceptovateľným výsledkom je pre nás spokojný klient.

13 rokov praxe • Špičkový tím
• vysoká úspešnosť právnych prípadov

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x