JUDr. Peter Havlík - právne služby

Prvá konzultácia v trvaní 30 min je zdarma. Dohodnite si bezplatnú konzultáciu na čísle 0911158121.

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexný právny servis vrátane právneho poradenstva fyzickým aj právnickým osobám, pričom sa snaží promptne reagovať na požiadavky a potreby svojich klientov.

Sme plne vybavení pre elektronickú komunikáciu s úradmi, čo našim klientom šetrí nemalé náklady na súdne a správne poplatky pri podaniach na súdy, obchodný register, kataster apod.

Našu kanceláriu tvorí tím právnikov zložený z advokáta a advokátskych koncipientov. Pri poskytovaní právnych služieb naša advokátska kancelária spolupracuje s konkurznými správcami, exekútormi, notármi, súdmi a inými orgánmi štátnej správy. 

viac info

 
 

Náš tím

JUDr. Peter HavlíkJUDr. Peter Havlík - advokát

Právnické vzdelanie získal v roku 2006 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Právnu prax vykonáva 13 rokov, pričom ako advokát pôsobí od roku 2010. Viac ako 5 rokov vykonával zároveň funkciu arbitra na arbitrážnom súde. Počas svojej doterajšej praxe zastupoval a poskytoval právne služby slovenským a zahraničným obchodným spoločnostiam ako aj fyzickým osobám v oblastiach najmä občianskeho a obchodného práva, ako aj  pracovného práva a realitného práva. Má bohatú prax so zastupovaním na súdoch, a to ako advokát schopný efektívne a úspešne zastupovať klientov v súdnych konaniach. Takisto je schopný sporové strany priviesť k dohode a ušetriť tým svojim klientom značné sumy na vedenie sporov. Právne služby poskytuje v slovenskom ako aj anglickom jazyku.

JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD.JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD. - advokátsky koncipient

Okrem technického vysokoškolského vzdelania, získal  aj doktorát z ekonómie v roku 1998. Právnické vzdelanie ukončil v r. 2006 na UMB Banská Bystrica. Od r. 1994 do r. 2006 podnikal v zahraničnom obchode, pracoval v rôznych manažérskych pozíciách doma i v zahraničí. Riadil projekty reštrukturalizácie a revitalizácie podnikov. Právnu prax vykonáva od r. 2006. Plynule ovláda jazyk anglický a ruský. S ohľadom na svoje skúsenosti má výborné spôsobilosti na riešenie podnikateľskej agendy a sporov, vrátane sporov s orgánmi verejnej správy. Poskytuje komplexné právne služby slovenským i zahraničným spoločnostiam, ako aj fyzickým osobám podnikateľom nielen v obchodnom, ale i trestnom práve. Jeho silnou stránkou je kombinovanie právnych vedomostí so skúsenosťami, ktoré nadobudol v podnikaní a v riadení podnikov.

Mgr. Ľubica GkortsilasJUDr. Ľubica Gkortsilas - advokátsky koncipient

Právnické vzdelanie ukončila v r. 2009 na UMB Banská Bystrica, pričom absolvovala štúdium aj na právnickej vysokej škole v Madride (Universidad Francisco de Vitoria, Madrid). Získala bohatú prax pri zastupovaní klientov na súdoch ako aj pred orgánmi verejnej správy. V záujme klienta sa snaží urobiť všetko pre to, aby našla právny spôsob vyriešenia aj zložitého problému, pričom aktívne využíva prístup k judikátom a rozhodnutiam súdov, ako aj právnej literatúre. Právne služby poskytuje v jazyku anglickom, španielskom a gréckom.

Mgr. Ľubica GkortsilasIng. Ľubomíra Lenčová - daňový poradca

Ing. Ľubomíra Lenčová má ekonomické vysokoškolské vzdelanie, v roku 1997 získala Osvedčenie daňového poradcu a zároveň sa stala členkou Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 1991 pracovala v manažérskych pozíciách – ekonomický/finančný riaditeľ viacerých významných slovenských podnikov. Bola členkou tímov, ktoré vykonávali reštrukturalizáciu, revitalizáciu podnikov. Ovláda anglický jazyk. Poskytuje služby v oblasti ekonomického a daňového poradenstva právnickým a fyzickým osobám. Osobitne sa špecializuje na zastupovanie podnikateľských subjektov v daňovom konaní, ako aj v konaniach voči iným úradom verejnej správy, kde pri obhajobe záujmov klienta využíva svoje mnohoročné skúsenosti v riadiacej a projektovej činnosti.

Dohodnite si
u nás konzultáciu zdarma

+421 911 158121

Pondelok - Piatok
od 8:00 do 17:00
1

Prístup

Ku každému klientovi je potrebné pristupovať individuálne so snahou o vybudovanie obojstrannej dôvery a úspešnej spolupráce.

2

Skúsenosti

13 rokov úspešnej právnej praxe spolu s kontinuálnym vzdelávaním sa znamená záruku profesionality.

3

Riešenia

Sústredíme sa na riešenie, nie na problém.

4

Výsledky

Jediným akceptovateľným výsledkom je pre nás spokojný klient.

13 rokov praxe • Špičkový tím
• vysoká úspešnosť právnych prípadov

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x