JUDr. Peter Havlík - právne služby

Objednajte sa na konzultáciu na čísle 0911158121. V prípade prevzatia zastúpenia je prvá konzultácia bezplatná.

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexný právny servis vrátane právneho poradenstva fyzickým aj právnickým osobám, pričom sa snaží promptne reagovať na požiadavky a potreby svojich klientov.

Sme plne vybavení pre elektronickú komunikáciu s úradmi, čo našim klientom šetrí nemalé náklady na súdne a správne poplatky pri podaniach na súdy, obchodný register, kataster apod.

Našu kanceláriu tvorí tím právnikov zložený z advokáta a advokátskych koncipientov. Pri poskytovaní právnych služieb naša advokátska kancelária spolupracuje s konkurznými správcami, exekútormi, notármi, súdmi a inými orgánmi štátnej správy. 

viac info

 
 
 
 

Náš tím

JUDr. Peter HavlíkJUDr. Peter Havlík - advokát

Právnické vzdelanie získal v roku 2006 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Právnu prax vykonáva 13 rokov, pričom ako advokát pôsobí od roku 2010. Viac ako 5 rokov vykonával zároveň funkciu arbitra na arbitrážnom súde. Počas svojej doterajšej praxe zastupoval a poskytoval právne služby slovenským a zahraničným obchodným spoločnostiam ako aj fyzickým osobám v oblastiach najmä občianskeho a obchodného práva, ako aj  pracovného práva a realitného práva. Má bohatú prax so zastupovaním na súdoch, a to ako advokát schopný efektívne a úspešne zastupovať klientov v súdnych konaniach. Takisto je schopný sporové strany priviesť k dohode a ušetriť tým svojim klientom značné sumy na vedenie sporov. Právne služby poskytuje v slovenskom ako aj anglickom jazyku.

JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD.JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD. - advokátsky koncipient

Okrem technického vysokoškolského vzdelania, získal  aj doktorát z ekonómie v roku 1998. Právnické vzdelanie ukončil v r. 2006 na UMB Banská Bystrica. Od r. 1994 do r. 2006 podnikal v zahraničnom obchode, pracoval v rôznych manažérskych pozíciách doma i v zahraničí. Riadil projekty reštrukturalizácie a revitalizácie podnikov. Právnu prax vykonáva od r. 2006. Plynule ovláda jazyk anglický a ruský. S ohľadom na svoje skúsenosti má výborné spôsobilosti na riešenie podnikateľskej agendy a sporov, vrátane sporov s orgánmi verejnej správy. Poskytuje komplexné právne služby slovenským i zahraničným spoločnostiam, ako aj fyzickým osobám podnikateľom nielen v obchodnom, ale i trestnom práve. Jeho silnou stránkou je kombinovanie právnych vedomostí so skúsenosťami, ktoré nadobudol v podnikaní a v riadení podnikov.

Mgr. Ľubica GkortsilasJUDr. Ľubica Gkortsilas - advokátsky koncipient

Právnické vzdelanie ukončila v r. 2009 na UMB Banská Bystrica, pričom absolvovala štúdium aj na právnickej vysokej škole v Madride (Universidad Francisco de Vitoria, Madrid). Získala bohatú prax pri zastupovaní klientov na súdoch ako aj pred orgánmi verejnej správy. V záujme klienta sa snaží urobiť všetko pre to, aby našla právny spôsob vyriešenia aj zložitého problému, pričom aktívne využíva prístup k judikátom a rozhodnutiam súdov, ako aj právnej literatúre. Právne služby poskytuje v jazyku anglickom, španielskom a gréckom.

Mgr. Ľubica GkortsilasIng. Ľubomíra Lenčová - daňový poradca

Ing. Ľubomíra Lenčová má ekonomické vysokoškolské vzdelanie, v roku 1997 získala Osvedčenie daňového poradcu a zároveň sa stala členkou Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 1991 pracovala v manažérskych pozíciách – ekonomický/finančný riaditeľ viacerých významných slovenských podnikov. Bola členkou tímov, ktoré vykonávali reštrukturalizáciu, revitalizáciu podnikov. Ovláda anglický jazyk. Poskytuje služby v oblasti ekonomického a daňového poradenstva právnickým a fyzickým osobám. Osobitne sa špecializuje na zastupovanie podnikateľských subjektov v daňovom konaní, ako aj v konaniach voči iným úradom verejnej správy, kde pri obhajobe záujmov klienta využíva svoje mnohoročné skúsenosti v riadiacej a projektovej činnosti.

Dohodnite si
u nás konzultáciu zdarma

+421 911 158121

Pondelok - Piatok
od 8:00 do 17:00
1

Prístup

Ku každému klientovi je potrebné pristupovať individuálne so snahou o vybudovanie obojstrannej dôvery a úspešnej spolupráce.

2

Skúsenosti

15 rokov úspešnej právnej praxe spolu s kontinuálnym vzdelávaním sa znamená záruku profesionality.

3

Riešenia

Sústredíme sa na riešenie, nie na problém.

4

Výsledky

Jediným akceptovateľným výsledkom je pre nás spokojný klient.

15 rokov praxe • Profesionálny tím
• vysoká úspešnosť právnych prípadov
 
 

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x