Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Dňa 25.2.2016 bol v Zbierke zákonov publikovaný zákon č. 91/2006 o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1.7.2016. Zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov ukladaných právnickým osobám a postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov v trestnom konaní proti právnickým osobám. Celé znenie zákona nájdete tu https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/91/20160701

Späť k článkom
1

Prístup

Ku každému klientovi je potrebné pristupovať individuálne so snahou o vybudovanie obojstrannej dôvery a úspešnej spolupráce.

2

Skúsenosti

13 rokov úspešnej právnej praxe spolu s kontinuálnym vzdelávaním sa znamená záruku profesionality.

3

Riešenia

Sústredíme sa na riešenie, nie na problém.

4

Výsledky

Jediným akceptovateľným výsledkom je pre nás spokojný klient.

13 rokov praxe • Špičkový tím
• vysoká úspešnosť právnych prípadov

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x