Novinky

Zákon č. 125/2016 Z.z.

Viac 17.04.2016

Zákon č. 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Viac 17.04.2016

Dňa 25.2.2016 bol v Zbierke zákonov publikovaný zákon č. 91/2006 o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1.7.2016.

1

Prístup

Ku každému klientovi je potrebné pristupovať individuálne so snahou o vybudovanie obojstrannej dôvery a úspešnej spolupráce.

2

Skúsenosti

13 rokov úspešnej právnej praxe spolu s kontinuálnym vzdelávaním sa znamená záruku profesionality.

3

Riešenia

Sústredíme sa na riešenie, nie na problém.

4

Výsledky

Jediným akceptovateľným výsledkom je pre nás spokojný klient.

13 rokov praxe • Špičkový tím
• vysoká úspešnosť právnych prípadov

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x