O nás

JUDr. Peter Havlík - advokát

Právnické vzdelanie získal v roku 2006 a odvtedy vykonáva právnu prax nepretržite 15 rokov, pričom ako advokát pôsobí od roku 2010. Viac ako 5 rokov vykonával zároveň funkciu arbitra na arbitrážnom súde. Počas svojej doterajšej praxe zastupoval a poskytoval právne služby veľkému množstvu klientov, a to jednak fyzickým osobám, ako aj slovenským a zahraničným obchodným spoločnostiam v oblastiach najmä občianskeho a obchodného práva, ako aj  pracovného práva, realitného práva a trestného práva. Má bohatú prax so zastupovaním na súdoch všetkých stupňov, a to ako advokát schopný efektívne a úspešne zastupovať klientov v súdnych konaniach. Je schopný sporové strany priviesť k dohode a ušetriť tým svojim klientom značné sumy na vedenie sporov. Právne služby poskytuje v slovenskom ako aj anglickom jazyku.

kontakt - advokat@havlik.sk, 0911 158 121

 

JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD. - advokátsky koncipient

Okrem technického vysokoškolského vzdelania, získal  aj doktorát z ekonómie v roku 1998. Právnické vzdelanie ukončil v r. 2006 na UMB Banská Bystrica. Od r. 1994 do r. 2006 podnikal v zahraničnom obchode, pracoval v rôznych manažérskych pozíciách doma i v zahraničí. Riadil projekty reštrukturalizácie a revitalizácie podnikov. Právnu prax vykonáva od r. 2006. Plynule ovláda jazyk anglický a ruský. S ohľadom na svoje skúsenosti má výborné spôsobilosti na riešenie podnikateľskej agendy a sporov, vrátane sporov s orgánmi verejnej správy. Poskytuje komplexné právne služby slovenským i zahraničným spoločnostiam, ako aj fyzickým osobám podnikateľom nielen v obchodnom, ale i trestnom práve. Jeho silnou stránkou je kombinovanie právnych vedomostí so skúsenosťami, ktoré nadobudol v podnikaní a v riadení podnikov.

kontakt - dobis@havlik.sk, 0915 714 914

 

JUDr. Ľubica Gkortsilas - advokátsky koncipient

Právnické vzdelanie ukončila v r. 2009 na UMB Banská Bystrica, pričom absolvovala štúdium aj na právnickej vysokej škole v Madride (Universidad Francisco de Vitoria, Madrid). Získala bohatú prax pri zastupovaní klientov na súdoch ako aj pred orgánmi verejnej správy. V záujme klienta sa snaží urobiť všetko pre to, aby našla právny spôsob vyriešenia aj zložitého problému, pričom aktívne využíva prístup k judikátom a rozhodnutiam súdov, ako aj právnej literatúre. Právne služby poskytuje v jazyku anglickom, španielskom a gréckom

kontakt - lubica@havlik.sk, 0948 309 790

 

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexný právny servis vrátane právneho poradenstva fyzickým aj právnickým osobám, pričom sa snaží promptne reagovať na požiadavky a potreby svojich klientov. Pri poskytovaní právnych služieb naša advokátska kancelária spolupracuje s konkurznými správcami, exekútormi, notármi, súdmi a inými orgánmi štátnej správy.

 
 
 
 
1

Prístup

Ku každému klientovi je potrebné pristupovať individuálne so snahou o vybudovanie obojstrannej dôvery a úspešnej spolupráce.

2

Skúsenosti

15 rokov úspešnej právnej praxe spolu s kontinuálnym vzdelávaním sa znamená záruku profesionality.

3

Riešenia

Sústredíme sa na riešenie, nie na problém.

4

Výsledky

Jediným akceptovateľným výsledkom je pre nás spokojný klient.

15 rokov praxe • Profesionálny tím
• vysoká úspešnosť právnych prípadov
 
 

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x